Zasady sprzedaży

Formę płatności - przelew bankowy z odroczonym terminem płatności otrzymują tylko stali i rzetelni klienci po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

Termin realizacji wysyłki:

Zdecydowaną większość przesyłek wysyłamy tego samego dnia pod warunkiem złożenia zamówienia do godziny 12-tej.

Proszę o sprawdzenie w obecności kuriera, czy przesyłka jest w stanie nienaruszonym. Jeśli została uszkodzona lub zauważono brak w zawartości, prosimy spisać protokół szkody. Formularz posiada kurier. Tylko protokół spisany przy odbiorze przesyłki, w obecności pracownika firmy kurierskiej uprawnia do zgłaszania reklamacji w postaci braku lub uszkodzenia mechanicznego zakupionego przedmiotu w naruszonej przesyłce.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

Gwarancje:
Na zakupiony towar jest udzielana 12 miesięczna gwarancja, chyba że na dany towar jest ustalony inny okres gwarancyjny. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby firmy na swój koszt z dokładnym opisem uszkodzenia, w kompletnym i oryginalnym opakowaniu. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu i gwarancję oraz podać dokładny adres zwrotny. Gwarancją nie są objęte wady i usterki powstałe podczas transportu, niewłaściwej eksploatacji lub spowodowane działaniem czynników zewnętrznych np. wyładowania atmosferyczne, przepięcia w sieci energetycznej, pożar, zalanie.


Uwagi:

Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów (np. w cenie, w ilości dostępnego towaru lub jego specyfikacji) na naszej stronie www. SOLVE Elektronika nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z opóźnienia, braku lub niepełnej wysyłki towaru.